تبلیغات
سایت موضوعات حقوقی مهدی رحمانی منشادی - نمونه وکالت در طلاق

باسمه‌تعالی

«وکالت‌نامه»

موکل: آقای ........ فرزند ........ شماره شناسنامه ........ صادره از ........ متولد ........ بشماره شناسنامه ........ کد ملی ........ ساکن:

وکیل: خانم ........ فرزند ........ شماره شناسنامه ........ صادره از ........ متولد ........ بشماره شناسنامه ........ کد ملی ........ ساکن:

مورد وکالت: مراجعه به هر یک از مراجع قضائی و محاکم عمومی و خانواده و دوایر تابعه و عندالاقتضاء نیروهای انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر ازدواج و طلاق و دیگر مراجع صالحه و ذیربط، و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری، با برخورداری از تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی و تقدیم دادخواست و انجام تمامی مراحل لازم برای انجام طلاق نسبت به همسر دائمی موکل خانم ........ (که شخص وکیل می‌باشد) از قید زوجیت موکل و یا صدور حکم طلاق فی‌مابین آنان، و تعقیب پرونده و ارائه و دریافت مدارک لازم از کلیه مراجع مربوطه و اخذ حکم طلاق و حضور در دفاتر رسمی طلاق و با حق دادن اختیار و اجازه جاری نمودن صیغه طلاق به اشخاص ثالث از جمله سر دفتر طلاق. وکیل می‌تواند به هر گونه صلاح و مقتضی بداند نسبت به هر قسم از طلاق  اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات، توافقی، و غیره، و با هر شرط و قرار و قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از آن و با هر شرط ضمن‌العقد، تعیین تکلیف حقوق خانوادگی از جمله مهریه، نفقه گذشته و حال و عده، اجرت‌المثل، نحله، استرداد جهیزیه، تنصیف دارایی‌های حاصل شده در زمان زوجیت، و سایر حقوق زوجیت، تصمیم‌گیری نماید. (به شرط بذل و صرف‌نظر خانم .........  (وکیل) و بری نمودن ذمه موکل از کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت اعم از مهریه، نفقه‌ حال و گذشته و عده، نحله، اجرت‌المثل، و تنصیف دارایی‌های حاصل شده در ایام زوجیت و نداشتن هیچگونه ادعایی در این خصوص در حال و آینده و سلب و اسقاط حق هرگونه دعوی یا ادعا در این خصوص). همچنین وکیل دارای اختیار است در ارجاع، معرفی و انتخاب داور و قبول یا رد نظریه داوری، و تعیین مصدق و کارشناس و ارزیابی و مطالبه و دریافت خسارات و مطالبات و دعوی اعسار و قبول یا رد سوگند در کلیه مراحل و مراجع صالحه از نخستین تا فرجامی، و انجام تشریفات محاکماتی به نحوی که منجر به ختم موضوع و صدور حکم قطعی و نهایی گردد و اجرای مفاد حکم و وصول مدعی‌به و یا محکوم به شود، با حق صلح و سازش و تعیین و قبول یا رد مال‌الصلح و تنظیم هرگونه صلحنامه و ترک دعوی، و عندالاقتضا تقاضای توقیف اشخاص و یا امول آنان در قبال طلب و حقوق موکل نسبت به موارد این وکالت، و با حق اقامه و طرح هرگونه دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مذکور در این وکالتنامه در دادگاه‌های مربوطه و جوابگویی به دعاوی مدعیان در این ارتباط و جلب ثالث و جوابگویی به دعوی ثالث و متقابل و ادعای جعل نسبت به اسناد طرف و تعیین جاعل، و انجام کلیه اختیارات مصرحه در مواد 62 و 63 آئین دادرسی مدنی، و اعتراض به رأی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی و حق اسقاط آن‌ها، و استرداد دعوی یا دادخواست، و حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و دادن هرگونه تعهد در هر مرجع رسمی و پذیرش هر شرط و ترتیبی که وکیل صلاح بداند و یا مقررات ایجاب نماید با حق اخذ هر گونه تصمیم از جانب موکل نسبت به امور مالی طلاق و ثبت طلاق در شناسنامه موکل و دریافت سند طلاق و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ از مراحل نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد. و نیز وکیل دارای اختیار است در تعیین تکلیف حضانت و ملاقات فرزندان مشترک اعم از قبول یا رد سرپرستی، با حق اخذ تصمیمات لازم در خصوص حضانت از جانب موکل و رسیدگی کامل به کلیه امور فرزندان اعم از ثبت نام در مدارس و مؤسسات آموزشی و غیره و رسیدگی به امور معیشتی و سلامتی و اعمال جراحی و بهداشتی و آموزشی و امور مربوط به مسافرت آنان اعم از داخل یا خارج از کشور، و انجام تشریفات مربوط به صدور گذرنامه و انجام تمامی امور و تشریفات قانونی مربوطه در جمیع موارد و مراحل به نحوی که در هیچ موردی نیازی به حضور و اجازه و امضاء مجدد موکل نباشد. ضمناً وکیل کلیه اختیارات فوق الذکر را در خصوص امور مربوط به حضانت فرزندان نیز دارا می باشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر جزئاً و یا کلاً ولو کراراً و مع‌الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیار تام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است. این وکالت ضمن عقد خارج لازم از طرف موکل به وکیل تفویض شده است و موکل حق عزل  وکیل یا وکلای انتخابی، و یا ضم امین یا وکیل دیگر، و به طور کلی انجام هرگونه عمل محدود کننده و یا مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل و خاتمه امور مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.برگرفته شده از سایت motahedi.blog.irطبقه بندی: طلاق وکالتی،
برچسب ها: طلاق، طلاق وکالتی، وکالت در طلاق، طلاق توکیلی، طلاق با وکالت، طلاق وکیل، وکیل طلاق،

تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 | 11:04 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


البوم94-بنیامین بهادری


كد كج شدن تصاویر

* نام و نام خانوادگی :
آدرس وب سایت :
* آدرس ایمیل:
سن :
شهر :
تلفن :
آدرس :
نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
نحوه آشنایی شما با ما:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز