تبلیغات
سایت موضوعات حقوقی مهدی رحمانی منشادی - تعویق یا تعلیق مجازات جرایم منافی عفت عمومی
 تعویق یا تعلیق مجازات جرایم منافی عفت عمومی
کلمات کلیدی:  تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم، جرایم منافی عفت
مرجع صدور:  شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
مجازات جرایم منافی عفت عمومی قابل تعویق یا تعلیق نیست و صرفاً قابل تبدیل یا تخفیف است.

تاریخ رای نهایی: 1392/07/13  شماره رای نهایی: 9209970270200912
رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره 92002024-15/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ک.م. فرزند ع.، 57 ساله، شغل حسابدار، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان 2- ش.پ. فرزند م.، 44 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع غیر از زنا موضوع شکایت س.الف. فرزند ع. (همسر ش.پ.) با وکالت ن.ک.. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه متن پیام‌های ارسالی فی‌مابین متهمان که به عنوان مستند ابراز گردید و ضم پرونده است و با عنایت به اقاریر متهمان به روابط دوستی و غیرشرعی و فراتر از یک رابطه کاری که از عمل خویش اظهار ندامت کرده‌اند، لذا صرف‌نظر از اعلام رضایت شاکی نسبت به همسرش ش.پ. و به جهت حفظ کیان خانواده، بزهکاری هر یک را محرز دانسته و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر کدام را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌کند. لکن با توجه به شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 19 و 46 آن قانون قرار تعلیق اجرای مجازات نسبت به ش.پ. به جهت اعلام رضایت همسرش و حفظ کیان خانواده و نیز با التفات به خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی از حال به مدت 2 سال صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

 رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ک.م. فرزند ع. 2- خانم ش.پ. فرزند م. با وکالت آقای ع.م. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه شماره 92000701 مورخ 12/6/1392 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام رابطه نامشروع با یکدیگر هر یک به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم ولی مجازات تجدیدنظرخواه ردیف دوم به مدت 2 سال تعلیق گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه ردیف اول و مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخواه ردیف دوم و با عنایت به پیامک‌های موجود و اقرار صریح نامبردگان به رابطه نامشروع دون زنا در تمام مراحل رسیدگی اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی از آن جایی که مطابق بند ب ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1/2/1392 جرایم علیه عفت عمومی قابل تعویق و تعلیق نمی‌باشد و این قسمت از دادنامه مخالفت صریح با ماده مذکور دارد مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب با حذف این قسمت از دادنامه به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می‌شود و از طرفی همانطور که در دادگاه محترم بدوی استدلال نموده است با عنایت به عواقب سوء اجرای شلاق در مورد تجدیدنظرخوانده ردیف دوم و فقد سابقه کیفری مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون مرقوم میزان 74 ضربه شلاق تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف داده می‌شود و با این تخفیف و حذف تعلیق ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
صلاحی ـ نبوی‌لاریمیطبقه بندی: نمونه رای،
برچسب ها: تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم، جرایم منافی عفت،

تاریخ : دوشنبه 6 فروردین 1397 | 09:01 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


البوم94-بنیامین بهادری


كد كج شدن تصاویر

* نام و نام خانوادگی :
آدرس وب سایت :
* آدرس ایمیل:
سن :
شهر :
تلفن :
آدرس :
نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
نحوه آشنایی شما با ما:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز