تبلیغات
سایت موضوعات حقوقی مهدی رحمانی منشادی - تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
کلمات کلیدی:  رابطه نامشروع مادون زنا
مرجع صدور:  شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
بزه رابطه نامشروع مادون زنا از جرائم علیه عفت عمومی محسوب شده و صدور حکم و اجرای مجازات آن، قابل تعویق و تعلیق نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/17  شماره رای نهایی: 9309970229900234
رای بدوی
در مورد کیفرخواست شماره 9310432123002067 مورخه 21/05/1393 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران، موضوع شکایت آقای م. با وکالت آقای ... علیه متهمان 1- (همسرش) خانم س.، و 2- آقای م.ر.، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه از مورخه 16/03/1393 دایر بر برقراری رابطه نامشروع (عمل منافی عفت غیر از زنا)؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات انجام‌شده و نحوه دستگیری متهمان و شکایت شاکی و وکیل وی و اظهارات و دفاعیات متهمان و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف اول قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات حاکم در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت می‌باشد. فلذا دادگاه به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 هر یک از متهمین موصوف را به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. النهایه باملاحظه اوضاع‌واحوال خاص متهم ردیف اول (خانم س.) و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی مستنداً به ماده 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات شلاق وی را به مدت چهار سال صادر و اعلام می‌نماید به‌نحوی‌که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 54 مذکور شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز به مرحله اجرا درخواهد آمد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مشاری

 رای دادگاه تجدید نظر
در مورد تجدیدنظرخواهی متهمه خانم س. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 93000602 مورخ 03-06-93 صادره از شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیها به کیفر هفتادوچهار ضربه شلاق تعلیقی به اتهام داشتن رابطه نامشروع با متهم دیگر پرونده یعنی آقای م.ر. و با شکایت آقای م. همسر متهمه تجدیدنظرخواه (که در برخی از نسخ دادنامه و رأی دست‌نویس از وی به م. یادشده بدون این‌که در این باب توضیحی داده شود یا رأی اصلاحی صادر گردد) و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 و مادتین 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده چون وکیل متهمه موصوفه بیان اعتراضی که فسخ دادنامه موردنظر را ایجاب نماید ننموده است اساساً خلوت کردن متهمه که زنی شوهردار بوده با متهم دیگر پرونده م.ر. (که به‌حکم دادگاه بدوی تسلیم گردیده) و مجالست آن دو بدون موجب معقول و منطقی و حضور نابهنگام شوهر وی و مواجهه با درب قفل آپارتمان و سعی متهمه در پنهان کردن مرد اجنبی در حمام منزل و اقاریر اولیه نامبرده در نزد مأمورین به این‌که مدت سه ماه است که تلفنی با یکدیگر در ارتباط بوده‌اند و متهمه خود را مطلقه و فاقد شوهر معرفی کرده و سپس انکار اظهارات اولیه و تلاش برای منطقی و موجه جلوه دادن علت حضور در منزل متهمه و دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده حکایت از مجالست به‌قصد التذاذ داشته و از مصادیق ارتباط نامشروع بوده و چون از حیث رعایت اصول دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهمه و تطبیق با قانون نیز ایرادی که مؤثر در شکستن حکم تجدیدنظرخواسته از این منظر باشد مشهود نیست بر این منوال تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده مردود اعلام می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... به وکالت از آقای م. نسبت به‌حکم تجدیدنظرخواسته از این حیث که اجرای مجازات متهمه خانم س. معلق گردیده است، نظر به این‌که به دستور قسمت اخیر بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم علیه عفت عمومی صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعویق و تعلیق نخواهد بود و نظر به این‌که ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 که به استناد آن متهمه س. محکومیت یافته در فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی تصویب گردیده است بر این مبنا اقدام دادگاه بدوی در صدور قرار تعلیق اجرای مجازات متهمه تجدیدنظرخوانده بر نهج قانون نبوده و دادگاه با پذیرش ورود ایراد در این خصوص و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در مانحن‌فیه، دادنامه موردنظر را با التفات به اقدامات و اصلاحات به‌عمل‌آمده و با قید این تذکر که بازداشت ایام سابق نسبت به شلاق احتساب خواهد شد، مآلاً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. 
                   رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
                                               بیک‌وردی ـ حسین‌خانیطبقه بندی: نمونه رای،

تاریخ : دوشنبه 6 فروردین 1397 | 09:02 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


البوم94-بنیامین بهادری


كد كج شدن تصاویر

* نام و نام خانوادگی :
آدرس وب سایت :
* آدرس ایمیل:
سن :
شهر :
تلفن :
آدرس :
نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
نحوه آشنایی شما با ما:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز