تبلیغات
سایت حقوق خانواده مهدی رحمانی منشادی
تاریخ : چهارشنبه 26 شهریور 1393 | 09:16 ب.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

با سلام و دعای خیر،احتراما به تجویز ماده 156قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالب ذیل رسما و قانونا به شما ابلاغ می گردد:

نظر به اینکه حضرتعالی همسر شرعی و قانونی اینجانب می باشید و مدت دو ماه است که بدون اخذ اجازه از اینجانب برای چندین ساعت منزل مشترک را ترک مینمایید و به ارتباط نامشروع به مردان نامحرم می پردازید، لذا با ارسال این اظهارنامه به شما اعلام می گردد  نسبت به بازگشت به زندگی مشترک و اصلاح خویش اقدام نمایید 

و گرنه شما ناشزه محسوب شده و مستحق نفقه و کسوه نخواهید بود و اینجانب به طرفیت شما دعوای عدم تمکین اقامه خواهم نمود.
طبقه بندی: اظهارنامه، تمکین،
برچسب ها: اظهارنامه دعوت به تکمین، ترک منزل بدون اجازه شوهر و اقدام قضائی مناسب، تمکین، اظهارنامه، اظهارنامه تمکین، تمکین خاص، تمکین عام،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:51 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

دادخواست طلاق به لحاظ سوء معاشرت یا سوء رفتار زن

تعیین خواسته : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق به لحاظ سوء رفتار( سوء معاشرت )

دلایل و منضمات : 1- فتوکپی مصدق سند ازدواج 2- فتوگپی مصدق شناسنامه

ریاست محترم مجمتع قضائی خانواده

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند که خوانده به موجب عقدنامه شماره ...........  مورخ ........... تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره ......... شهرستان ..... همسر دائمی اینجانب است .متاسفانه قریب به یک سال می باشد که به لحاظ سوء رفتار ( به لحاظ سوء معاشرت ) امکان زندگی مشترک را غیر مقدور ساخته و با وجود تذکرات بی شمار ( یا معاشرت ) خود را وفق شئون زناشویی اصلاح نمی کند . علی هذا تقاضای صدور حکم نسبت به خواسته بالا را دارم.

با کمال احترام نام و نام خانوادگی و امضاء
طبقه بندی: دادخواست حقوقی، طلاق (تمام مطلب)، طلاق بر مبنای عسر و حرج زن،
برچسب ها: دادخواست طلاق، دادخواست طلاق به لحاظ سوء معاشرت، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش، برای اجرای طلاق، طلاق، درخواست،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:35 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

دادخواست تقاضای صدور حکم تمکین خاص

خواسته : تقاضای صدور حکم تمکین زوجه ( خاص ) در امور زناشویی

دلایل و منضمات : فتوکپی مصدق سند ازدواج

ریاست محترم مجتمع قضائی خانواده

سلام علیکم احتراما به استحضار می رساند :

مطابق سند ازدواج شماره ...... تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره ...... شهرستان ........... اینجانب خواهان ....... در تاریخ .......... مبادرت به عقد ازدواج دائم با خوانده محترم خانم ............. نموده ام ثمره ازدواج ........ فرزند است ( یا از این ازدواج فرزندی نداریم ) . خوانده دعوی به دلایل واهی از تاریخ .......... از تمکین خودداری می ورزد .

بدفعات خواستار تمکین خاص وی در امور زناشویی ( تمکین عام در امور زندگی ) گردیده ام .

حال با تقدیم دادخواست و استاند 1102 . 1108 قانون مدنی و دیگر موازین شرعی و قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تمکین نامبرده را دارم .
طبقه بندی: دادخواست حقوقی، تمکین،
برچسب ها: دادخواست تقاضای صدور حکم تمکین خاص، تقاضای صدور حکم تمکین زوجه، خاص، صدور حکم تمکین خاص، دادخواست، درخواست تمکین، تمکین خاص،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:31 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

   بسمه تعالی                                                  1031

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان "نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم"

 با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ      آقای/آقایان –خانم/خانم‌ها      فرزند      به نشانی      درقالب نوعی توافق بیع/قرض/صلح جنسی راباشرط اضافه باهمان جنسی مکیل/موزون معامله کرده وبدین وسیله ثروت نامشروع به دست آورده ‌اند ، فلذا با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود می‌باشد ،تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به  “اتهام ربا خواریبه استناد مادة 595 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از                    می‌باشد.

 

با تشكر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاكی

 

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شكوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع كننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

 

ب) عیناً جهت 1: اخذ ادلة شاكی ،2: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان  و3: اخذ اظهارات شهودومطلعین و     به كلانتری شماره      ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبة     دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه (تمام)، شکوائیه و شکایت کیفری، رباخواری،
برچسب ها: ربا خواری، شکایت کیفری، شکوائیه، عریضه، شکوائیه و شکایت کیفری، شکایت کیفری شکوائیه، مراحل طرح شکایت،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:27 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

"شکوائیه"

 

مشخصات شاکی نام:.....................نام خانوادگی:....................نام پدر:................تاریخ تولد:..................

نشانی دقیق:.....................................................................................................................................

مشخصات مشتکی عنه نام:........................نام خانوادگی:...........................نام پدر:..............................

نشانی دقیق:......................................................................................................................................

موضوع: مطالبه دیه از کارفرما

 

تاریخ وقوع جرم:......................روز:.......................ساعت:..........................محل وقوع جرم:...............

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب......................مجتمع قضائی...................دادگاه.........................

شرح ماوقع:

احتراماً پدر اینجانب.........به نام آقای......... که یک کارگر ساده بود روز گذشته به هنگام انجام کار بنائی از بالای نردبان صاحب کار به نام آقای ......... سقوط نموده و به شدت دچار شکستگی استخوان های دست و پا و کمر گردیده و در بیمارستان بستری و در حال کما می باشد، نظر به اینکه کارفرما جهات ایمنی کار را رعایت ننموده و شکستن پله نردبان موجب سقوط او گردیده، لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب متهم را دارد.

 

                                                                                             نام و نام خانوادگی

                                                                                                امضاء و تاریخ

 

تذکر1:

در صورت ورود خسارت:

خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ......................ریال است بدین وسیله صدور اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد:

تذکر:

دلائل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می شود:

-1شهادت شهود  2-گواهی طول درمان                                                                  نام و نام خانوادگی

                                                                                                                        امضاء و تاریخ

 طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه (تمام)، شکوائیه و شکایت کیفری، کارگر و کارفرما،
برچسب ها: مطالبه دیه از کارفرما، شکایت کیفری، شکوائیه، عریضه، شکوائیه و شکایت کیفری، شکایت کیفری شکوائیه، مراحل طرح شکایت،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:25 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
شکوائیه"

 

مشخصات شاکی نام:.....................نام خانوادگی:....................نام پدر:................تاریخ تولد:..................

نشانی دقیق:.....................................................................................................................................

مشخصات مشتکی عنه نام:........................نام خانوادگی:...........................نام پدر:..............................

نشانی دقیق:......................................................................................................................................

موضوع: ترک انفاق

تاریخ وقوع جرم:......................روز:.......................ساعت:..........................محل وقوع جرم:...............

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب......................مجتمع قضائی...................دادگاه.........................

شرح ماوقع:

با سلام

احتراماً اینجانبه.........همسر شرعی و قانونی آقای......... می باشم و دارای دو فرزند مشترک دو ساله و شش ساله مدتی است که به بهانه های واهی زندگی را بر من و فرزندانم تلخ نموده روز گذشته با اهانت و فحاشی ما را از منزل بیرون و بدون داشتن سرپنانه و خرجی آواره خیابان ها شده ایم، تقاضا دارد نسبت به احضار شوهرم و تعیین تکلیف ما که فاقد هر گونه مسکن و نفقه هستیم اقدام نمائید                                                                                             نام و نام خانوادگی

                                                                                                امضاء و تاریخ

 

تذکر1:

در صورت ورود خسارت:

خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ......................ریال است بدین وسیله صدور اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد:

تذکر:

دلائل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می شود:

-1شهادت شهود  2-گواهی طول درمان                                                                  نام و نام خانوادگی

                                                                                                                        امضاء و تاریخ
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه (تمام)، شکوائیه و شکایت کیفری، ترک انفاق،
برچسب ها: ترک انفاق، شکایت کیفری، شکوائیه، عریضه، شکوائیه و شکایت کیفری، شکایت کیفری شکوائیه، مراحل طرح شکایت،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:22 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

"شکوائیه"

 

مشخصات شاکی نام:.....................نام خانوادگی:....................نام پدر:................تاریخ تولد:..................

نشانی دقیق:.....................................................................................................................................

مشخصات مشتکی عنه نام:........................نام خانوادگی:...........................نام پدر:..............................

نشانی دقیق:......................................................................................................................................

موضوع: مزاحمت تلفنی

تاریخ وقوع جرم:......................روز:.......................ساعت:..........................محل وقوع جرم:...............

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب......................مجتمع قضائی...................دادگاه.........................

شرح ماوقع:

با سلام

احتراماً اخیراً شخصی با تلفن شماره......... مکرر با تلفن منزل اینجانب به شماره ......... تماس می گیرد.به محض اینکه گوشی تلفن برداشته می شود قطع می نماید این عمل او باعث سلب آسایش اعضای خانواده گردیده، لذا تقاضای تعقیب مالک تلفن مذکور و رفع مزاحمت را دارم

                                                                                             نام و نام خانوادگی

                                                                                                امضاء و تاریخ

 

تذکر1:

در صورت ورود خسارت:

خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ......................ریال است بدین وسیله صدور اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد:

تذکر:

دلائل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می شود:

-1شهادت شهود  2-گواهی طول درمان                                                                  نام و نام خانوادگی

                                                                                                                        امضاء و تاریخ

 

 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه (تمام)، شکوائیه و شکایت کیفری، مزاحمت تلفنی،
برچسب ها: شکایت کیفری، شکوائیه، عریضه، شکوائیه و شکایت کیفری، شکایت کیفری شکوائیه، مراحل طرح شکایت، مزاحمت تلفنی،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:19 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
شکوائیه"

 

مشخصات شاکی نام:.....................نام خانوادگی:....................نام پدر:................تاریخ تولد:..................

نشانی دقیق:.....................................................................................................................................

مشخصات مشتکی عنه نام:........................نام خانوادگی:...........................نام پدر:..............................

نشانی دقیق:......................................................................................................................................

موضوع: قتل عمد

تاریخ وقوع جرم:......................روز:.......................ساعت:..........................محل وقوع جرم:...............

دادستان محترم عمومی و انقلاب.........

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب.........به آدرس.........ظرف یوم جاری فرزندم......... یا پدرم......... بر اثر ضربات چاقو یا تیراندازی توسط آقای.........در خیابان......... به قتل رسیده تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات قاتل را دارم                                                                                             نام و نام خانوادگی

                                                                                                امضاء و تاریخ

 

تذکر1:

در صورت ورود خسارت:

خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ......................ریال است بدین وسیله صدور اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد:

تذکر:

دلائل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می شود:

-1شهادت شهود  2-گواهی طول درمان                                                                  نام و نام خانوادگی

                                                                                                                        امضاء و تاریخ
طبقه بندی: قتل عمد، دادخواست و شکوائیه (تمام)، شکوائیه و شکایت کیفری،
برچسب ها: شکایت کیفری، شکوائیه، عریضه، شکوائیه و شکایت کیفری، شکایت کیفری شکوائیه، مراحل طرح شکایت، قتل عمد،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:17 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
باسمه تعالی

 

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان"نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت  متهم"                                                                               260

 با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

  درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی     بابکاربردن مانورها وشیوه های متقلبانه وازراه حیله وتقلب وداشتن امکانات واختیارات واهی"ذکر موارداموالی که موضوع کلاهبرداری قرارگرفته است"خارج كرده‌اند.با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام "کلاهبرداری " به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت      می‌باشد.

 

                                                                                                        با تشكر و سپاس فراوان

                                                                                                     "نام ونام خانوادگی شاکی"

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شكوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع كننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

 

ب) عیناً جهت 1: اخذ ادلة شاكی ،2: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان  و3:اخذ اظهارات شهود ومطلعین  و     به كلانتری شماره      ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبة     دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه (تمام)، شکوائیه و شکایت کیفری، کلاهبرداری،
برچسب ها: شکایت کیفری، شکوائیه، عریضه، شکوائیه و شکایت کیفری، شکایت کیفری شکوائیه، مراحل طرح شکایت، کلاهبرداری،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:14 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
نمونه شماره یك

شاكی:

مشتكی‌عنه:

مورد شكایت: خیانت در امانت و فروش مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

با ادای احترام به استحضار می‌رساند؛ موكل عموماً به پروژه‌های ساختمانی، سازه‌های اسكلت و راه‌سازی اشتغال دارد، در دی ماه سال ... و در پایان پروژه احداث مجتمع مسكونی ......  یكصدو ده قلم لوازم و ابزار ساختمان‌سازی را به شرح فهرست پیوست به طور موقت و امانی به انبار متعلق به ..... واقع در..... و تحت تصرف و مالكیت آقای ... می‌باشد منتقل و به رسم امانت تحویل مشار‌الیه گردید و بنا براین بود كه با آغاز پروژه جدید ساختمانی اموال یاد شده را به شركت مسترد نماید. در حال حاضر با مراجعه به محل یاد شده مسئولان و متصرفان انبار و كارخانه اعلام می‌دارند كه كارخانه و انبار و كلیه ملزومات آن را از آقای .... خریده‌اند و مشاراله دیگر سمتی در این تأسیسات ندارد. به هر حال شركت موكل ناگزیر طی اظهارنامه شماره .... مورخ .... مراتب را به آقای ... به عنوان امین اعلام و با ذكر ماوقع استرداد مجموعه 110 قلمی كالاها را كه ارزشی بالغ بر ... تومان دارد درخواست كرده است اما متأسفانه از آبان ماه كه اظهارنامه رسمی به ایشان ابلاغ گردیده است واكنشی در قبال استرداد اموال امانی نشان نداده است كه به منزله تصاحب یا فروش آن لوازم تلقی و جرم خیانت در امانت تحقق یافته است لذا برابر مقررات ماده 674 قانون مجازات اسلامی احضار مشارالیه، رسیدگی و مجازات وی را به اتهام خیانت در امانت را تقاضا دارد و در صورتی كه اموال امانی را احیاناً به فروش رسانیده باشد یا به متصرف فعلی واگذار كرده باشد مجازات او را به عنوان فروش مال غیر خواستارم. اضافه می‌نماید گروهی از مطلعین كه بر مراتب امانتگذاری لوازم اشراف و آگاهی داشته و شاهد قضیه بوده‌اند استشهادیه‌ای را امضاء كرده‌اند كه به پیوست تقدیم می‌گردد و عندالاقتضاء شهود آمادگی حضور در مرجع قضایی و ادای شهادت دارند.

 با تقدیم احـترام

نمونه شماره 2

شاكی:

مشتكی عنه:

موضوع شكایت:خیانت در امانت   

دلایل: 1- كپی دو فقره چك به شماره‌های ..... مورخ   ...  به مبلغ ... ریال و .... به مبلغ .... ریال هر دو عهده بانك ...  2- كپی اقرارنامه 3- طرح دعوی جهت مطالبه وجه چك‌ها از ناحیه مشتكی عنه

سرپرست محترم دادسرای ناحیه ... تهران

         با سلام، احتراماً به استحضار می رساند مشتكی عنه به عنوان كارمند در شركت متعلق به موكل اشتغال به كار داشته و از تاریخ ... قطع رابطه همكاری نموده است. در راستای سمت اداری و همچنین همكاری وی با شركت به صورت مداوم اسنادی دراختیار وی قرار می‌گرفته و وجوهی نیز به وی پرداخت می شده تا در جهت انجام وظایف اداری خود استفاده نماید.

نامبرده در هنگام قطع رابطه همكاری و به موجب اقرارنامه پیوست صراحتاً اقرار و تأئید نموده كه دو فقره چك های شماره .. به مبلغ ...ریال و ... به مبلغ ... ریال هر دو عهده بانك ... به صورت امانت در اختیار ایشان می‌باشد و تعهد به استرداد عین چكها ظرف مدت ده روز نموده است.

متأسفانه علیرغم این تعهد و صراحت اقرار خود اقدام به برگشت نمودن چكها و طرح دعوی  برای مطالبه وجه آنها نموده است كه این عمل به منزله تصرف و تصاحب مورد امانت بوده و از مصادیق بارز خیانت در امانت می‌باشد.

علیهذا استدعای تعقیب نامبرده، رسیدگی و مجازات وی را دارد.

با تقـدیم احـترام

نمونه شماره 3

شاكی:

مشتكی عنه:

موضوع شكایت:خیانت در امانت

ریاست محترم دادسرای ناحیه ... تهرانطبقه بندی: خیانت در امانت، شکوائیه و شکایت کیفری، دادخواست و شکوائیه (تمام)،
برچسب ها: شکایت کیفری، شکوائیه، عریضه، شکوائیه و شکایت کیفری، شکایت کیفری شکوائیه، مراحل طرح شکایت، خیانت در امانت،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:11 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
شاكی:

مشتكی عنه:

وكیل:

موضوع شكایت:صدور چك بلامحل

ریاست محترم دادسرای ناحیه ...

با سلام، احتراماً به استحضار می رساند مشتكی عنه 3 فقره چك به شماره های... و ...و .. به مبالغ ... ریال ، ... ریال و ... ریال عهده بانك ... از جاری شماره .... جمعاً بمبلغ ... ریال در وجه شركت .... صادر نموده كه پس از ظهرنویسی به موكل منتقل گردیده است و بعد از مراجعه به بانك محال علیه هر سه فقره چك برگشت شده است و تا كنون نیز مشتكی عنه هیچ گونه اقدامی در خصوص پرداخت وجه چكهای موصوف بعمل نیاورده است لذا تقاضای رسیدگی و مجازات وی طبق مقررات مورد استدعاست.

با تقدیم احترام      


طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه (تمام)، شکوائیه و شکایت کیفری، چک کیفری،
برچسب ها: شکایت کیفری، شکوائیه، عریضه، شکوائیه و شکایت کیفری، شکایت کیفری شکوائیه، مراحل طرح شکایت، صدور چك بلامحل،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:10 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
نمونه شماره یك

شاكی:

مشتكی عنه:

موضوع شكایت: فروش مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی تهران

با سلام، احتراماً به استحضار می رساند مشتكی عنه وفق قرارداد پیوست به اتفاق مالك دیگر آقای ... مقدار 500 مترمربع مشاع از شش دانگ یك قطعه باغچه جزء پلاك ... اصلی واقع در بخش .. تهران قریه ... به نشانی ... را به موكل انتقال قطعی داده و ثمن معامله را نیز دریافت نموده است. از آنجا كه ملك در طرح شهرداری قرار گرفته است مشتكی عنه با مراجعه به شهرداری شش دانگ ملك را به شهرداری منتقل نموده است و با مراجعه به شهرداری منطقه یك مشخص شد كه شهرداری در حال پرداخت ثمن معامله به وی می باشد.

علیهذا استدعا دارد اولاً مراتب نقل و انتقال و توافق مشتكی عنه با شهرداری از شهرداری منطقه یك استعلام گردد.

ثانیاً دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت سهم موكل از طرف شهرداری به مشتكی عنه صادر گردد.

ثالثاً تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام فروش مال غیر مورد استدعاست.

با تـقدیم احــترام

نمونه شماره 2

شاكی:

مشتكی عنه:

موضوع شكایت:انتقال مال غیر و معاونت در انتقال مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی تهران

با سلام احتراماً به استحضار می رساند مشتكی عنهما كه پدر و فرزند می باشند به صورت دو دانگ فرزند چهار دانگ  در پلاكهای ثبتی ... و ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش     تهران مالك می باشند. نامبردگان در سال 1373 شروع به احداث ساختمان در پلاك فوق الذكر نموده و متعاقباً مبادرت به پیش فروش واحدها می نمایند. از جمله موكل آقای ... به موجب قرارداد پیوست یك واحد از آپارتمانها را خریداری نموده كه متعاقباً آنرا به آقای ... واگذار نموده است. آقای ... در هنگام تنظیم قرارداد با ارائه وكالتنامه رسمی خود را وكیل پدرش نیز عنوان نموده و از طرف ایشان نیز قرارداد را امضاء نمود اما از آنجا كه فرم قرارداد از قبل توسط خود ایشان تنظیم شده بود مشخصات وكالتنامه را در قرارداد ذكر ننمود.

ملك تا سال 76 ساخته و تحویل موكل گردید و از آن سال موكل در محل ساكن می باشد و از آنجا كه نامبردگان از تنظیم سند رسمی به نام موكل امتناع می نمایند موكل اظهارنامه شماره ... مورخ ... كه در تاریخ .... ابلاغ شده است را برای ... ارسال می نماید. موكل نهایتاً پس از امتناع نامبرده ناچا از طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می شود كه منجر به تشكیل پرونده كلاسه .... می شود. در این مرحله آقای ... طراحتاً در دادگاه اعلام می نماید كه از طرف پدرش وكالت نداشته است این در حالی است كه پدرش از همان ابتدای راه اندازی ساختمان در سال 76 مدیریت ساختمان را به عهده داشته است و از فروش آپارتمان به موكل مطلع و حتی شارژ كامل آپارتمان را از موكل دریافت می نموده است. بر همین مبنا دادگاه حقوقی انجام معامله نسبت به سهم آقای ..... را منتفی اعلام نموده است. در حالیكه شش دانگ آپارتمان به موكل فروخته شده و آقای .... كل ثمن معامله را نیز دریافت نموده است.

علیهذا مستنداً به ماده یك قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تقاضای تعقیب آقای ... به اتهام انتقال مال غیر را دارد از آنجا مالك پس از وقوع معامله مطلع بوده و با گذشت سالها اظهارنامه ای برای موكل (انتقال گیرنده) ارسال ننموده. به استناد ذیل ماده تقاضای تعقیب نامبرده را به اتهام معاونت در جرم دارد.

با تقدیم احترام


طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه (تمام)، شکوائیه و شکایت کیفری، فروش مال غیر،
برچسب ها: شکایت کیفری، شکوائیه، عریضه، شکوائیه و شکایت کیفری، شکایت کیفری شکوائیه، مراحل طرح شکایت، فروش مال غیر،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:09 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
شكات:
مشتكی عنه:
وكلیل:
عنوان شكوائیه: گران فروشی
ریاست محترم سازمان تعزیرات حكومتی
با سلام، احتراماً به استحضار می رساند موكلین شش دانگ یك قطعه زمین به مساحت 800 مترمربع به پلاك ثبتی ... به مبلغ یازده میلیاردو شصت میلیون ریال را طبق مبایعه نامه شماره ... مورخ ... فروخته اند  مشتكی عنه واسطه معامله بوده است. علیرغم اینكه اتحادیه مشاورین املاك فرم های متحدالشكل مبایعه نامه چاپ و در اختیار كلیه اعضاء قرار داده است تا حقوق طرفین به دلیل عدم اطلاع از مقررات دچار خدشه نشود نامبرده رأساً مبادرت به چاپ مبایعه نامه هایی نموده است كه متن آن واجد اشكالات زیادی است از جمله در متن مبایعه نامه ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن توسط خریدار و یا عدم حضور وی در دفترخانه را ذكر ننموده است كه می تواند زمینه سوء استفاده خریداران را فراهم آورد مضافاً در متن مبایعه نامه حق الزحمه بنگاه را 2 درصد ذكر كرده است كه از بی توجهی طرفین استفاده نموده و بعد از امضاء قرارداد این مبلغ را مطالبه  می نماید در حالیكه مكلف به رعایت تعرفه های قانونی می باشد.
علیهذا با توجه به اینكه در خصوص مورد نامبرده مبلغ 000ر000ر116 ریال یعنی چند برابر تعرفه قانونی اخذ نموده است مستنداً به ماده 2 قانون تعزیرات حكومتی مصوب 1367 تقاضای رسیدگی و صدور حكم قانونی در خصوص نامبرده و همچنین استرداد مبالغ اضافه دریافتی را دارد.

با تـقدیم احـترام


طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه (تمام)، شکوائیه و شکایت کیفری، گران فروشی، سازمان تعزیرات حکومتی،
برچسب ها: گران‌فروشی، شکایت کیفری، شکوائیه، عریضه، شکوائیه و شکایت کیفری، شکایت کیفری شکوائیه، مراحل طرح شکایت،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:07 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

بسمه تعالی

 

ریاست محترم دادگستری ..............(مجتمع قضایی )

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالی می رساند :

1-   مدتی پیش آقای .............(شخص مشتكی عنه)به همراه والدین خویش جهت امر خواستگاری از دخترم به نام ............ به منزل اینجانب ............. (شاكی دعوی ) مراجعه نمودند .

2-   چون اینجانب صلاحیت لازم جهت انعقاد عقد نكاح دایم را در ایشان مشاهده نكردم ، به طور صریح مخالفت خویش را با وقوع وصلت مزبور ، اعلام داشتم .

3-   مع هذا ، اكنون متاسفانه مشارالیه هر از گاهی با داشتن سوء نیت و به قصد كسب رضایت در محل كار یا درب منزل حضور یافته و بدین وسیله موجبات سلب آسایش و آرامش  را از اهالی منزل فراهم آورده است .

4-   لذا ، نظر به مراتب یاد شده ، و بر اساس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) ، تقاضای رسیدگی ، تعقیب و مجازات نامبرده و ایضاً رفع مزاحمت شخص مشتكی عنه را دارم .

با تشكر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (شاكی )

امضاء

 

آدرس شاكی:............................................................................................

     آدرس مشتكی عنه:.....................................................................................
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه (تمام)، شکوائیه و شکایت کیفری، مزاحمت برای بانوان، خواستگاری،
برچسب ها: شکایت کیفری، شکوائیه، عریضه، شکوائیه و شکایت کیفری، شکایت کیفری شکوائیه، مراحل طرح شکایت، شكواییه در خصوص ایجاد مزاحمت به بهانه خواستگاری،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:04 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات

بسمه تعالی

 

ریاست محترم دادگستری ..............(مجتمع قضایی )

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالی می رساند :

1-   حدود یك سال قبل آقای .............. (شخص مشتكی عنه )پس از به عمل آوردن تقاضای رسمی خواستگاری از اینجانبه .................. (شاكیه دعوی ) ، اقدام به برپایی جشن نامزدی فی مابین اینجانبان نمود .

2-      البته ، به فاصله گذشت چند ماه از برپایی مراسم فوق ، بنده بنا بر آشكار شدن دلایل مهم ، از انجام وصلت مزبور امتناع ورزیدم .

3-   اكنون كاشف به عمل آمده كه شخص مشتكی عنه به قصد انتقام گیری با در دست داشتن نامه ها و عكس های مبادله شده در دوران نامزدی مبادرت به هتك حرمت و پخش و ایجاد شایعاتی زشت و غیر اخلاقی در رابطه با زندگی خصوصی اینجانبه نموده است .

4-  از آنجایی كه عمل ارتكابی فرد موصوف ،  ، سبب حصول ضرر معنوی جبران ناپذیری برای یك دختر جوان می باشد .

5- لذا ، به استناد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) تقاضای رسیدگی ، تعقیب و مجازات مشار الیه را دارم .

 

با تشكر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (شاكی )

امضاء

 

آدرس شاكی:............................................................................................

آدرس مشتكی عنه:.....................................................................................
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه (تمام)، شکوائیه و شکایت کیفری، مزاحمت برای بانوان، خواستگاری،
برچسب ها: شکایت کیفری، شکوائیه، عریضه، شکوائیه و شکایت کیفری، شکایت کیفری شکوائیه، مراحل طرح شکایت، شكواییه در خصوص هتك حرمت طرف مقابل نامزدی،

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 | 04:02 ق.ظ | نویسنده : مهدی رحمانی منشادی | نظرات
تعداد کل صفحات : 45 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.